Disclaimer

Aansprakelijkheid De informatie op deze website is door DaVinci Vertalingen B.V. met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Evenwel bestaat de mogelijkheid dat de inhoud van de website niet volledig of in een uiterst geval onjuist is. DaVinci Vertalingen B.V. aanvaardt hiervoor echter geen enkele aansprakelijkheid en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor schade die is ontstaan naar aanleiding van informatie op deze website. Evenmin kan DaVinci Vertalingen B.V. verantwoordelijk worden gehouden of aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in teksten en naamsvermeldingen. Op deze website weergegeven informatie kunnen door bezoekers geen rechten worden ontleend.

Rechten Alle op de websites afgebeelde gegevens, waaronder begrepen foto’s, teksten, grafisch materiaal, logo’s (handels)namen, zijn in eigendom of licentie bij DaVinci Vertalingen B.V. en worden beschermd door auteursrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Bezoekers van de websites van DaVinci Vertalingen B.V. mogen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niks van de site overnemen, vermenigvuldigen, verspreiden of op een andere manier ter beschikking stellen aan anderen.

Privacy De privacy van de bezoekers aan onze site wordt beschermd en gerespecteerd. De informatie wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de gegevensopslag.

Privacy De privacy van de bezoekers aan onze site wordt beschermd en gerespecteerd. De informatie wordt zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld, ook door derden die verantwoordelijk zijn voor de veiligheid van de gegevensopslag.