Tolken

Tolken is het mondeling vertalen van gesproken tekst. DaVinci Vertalingen verzorgt mondelinge vertalingen door simultaantolken of consecutieftolken. Samen met u bekijken we vooraf welke mogelijkheid het meest op uw situatie van toepassing is, waarna u van ons een aantrekkelijk voorstel ontvangt.

Een simultaantolk vertaalt terwijl de spreker aan het woord is. Bij congressen gebeurt dit vanuit een speciaal uitgeruste cabine door twee tolken per talencombinatie. De toehoorders kunnen de vertaling volgen via een koptelefoon. Bij maximaal drie personen kan de tolk zonder apparatuur werken; zijn het er meer, dan werkt hij of zij met een mobiele installatie met een microfoon en koptelefoons. Bij een klein aantal toehoorders kan ook worden gekozen voor een fluistertolk. Een consecutieftolk of gesprekstolk maakt aantekeningen terwijl een spreker aan het woord is. Na afloop geeft de tolk de inhoud vervolgens getrouw weer. Ook kan de tolk tijdens een gesprek zin voor zin vertalen van de taal van spreker A naar de taal van spreker B en omgekeerd. Hiervoor is geen speciale apparatuur nodig.