Beëdigde vertaling

Wanneer u een vertaald document moet overleggen aan een officiële instantie, zoals bijvoorbeeld de overheid, een notaris of een verzekeringsmaatschappij, is het vaak nodig deze vertaling te laten beëdigen. Een beëdigde vertaling is een door een beëdigd vertaler rechtsgeldig gemaakte vertaling. De beëdigd vertaler waarmerkt de vertaling door deze te voorzien van een stempel, handtekening en verklaring waaruit blijkt dat het een woordgetrouwe en nauwkeurige vertaling is van het aangehechte brondocument. Een beëdigd vertaler voldoet aan specifieke voorwaarden en is geregistreerd bij één of meerdere rechtbanken. Voorbeelden van documenten die in aanmerking komen voor beëdiging, zijn o.a. geboorteaktes, huwelijksaktes, overlijdensaktes, scheidingsaktes, diploma’s, contracten, vonnissen, testamenten, dagvaardingen, statuten, uittreksels van de gemeente of van de Kamer van Koophandel.

Een beëdigde vertaling is geen garantie voor kwaliteit. Wanneer u gewoon een goede vertaling wilt, is het niet nodig om te vragen naar een beëdigde vertaling. Veel uitstekende vertalers hebben ervoor gekozen om zich niet te laten beëdigen. Wel is het zo dat alle vertalers die geregistreerd staan bij een rechtbank, zijn toegelaten op grond van aantoonbare bekwaamheid en opleiding.

DaVinci Vertalingen kan voor u een beëdigde vertaling verzorgen. Omdat de beëdigde vertaling aan een kopie van het originele document wordt gehecht, hebben wij van u een goed leesbare kopie nodig van het origineel, bijvoorbeeld een ingescande versie. Omdat de vertaling een stempel, handtekening en verklaring bevat, wordt deze altijd per post aan u verzonden.

Legalisatie en apostille

Is de beëdigde vertaling bestemd voor gebruik in het buitenland, dan zal deze in veel gevallen moeten worden gelegaliseerd. Dit is een omslachtige procedure waarvoor u de nodige tijd dient uit te trekken. De rechtbank verifieert en bekrachtigt eerst de handtekening van de vertaler, die vervolgens wordt gelegaliseerd door het ministerie van Veiligheid en Justitie. Daarna legaliseert het ministerie van Buitenlandse Zaken de bevestiging van het ministerie van Veiligheid en Justitie en ten slotte laat u het geheel legaliseren bij de ambassade of het consulaat van het land waarvoor het document is bestemd.

Meer informatie over het legaliseren van documenten vindt u op de website van de Rijksoverheid.

In veel gevallen kan de bovengenoemde legalisatieprocedure worden verkort en vervangen door het plaatsen van een apostille. Sinds1961 geldt hiervoor het ‘Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akten’, ook wel bekend als het Apostilleverdrag. Als uw beëdigde vertaling bestemd is voor een land dat het Apostilleverdrag heeft ondertekend, volstaat een apostillestempel van de rechtbank waar de beëdigde vertaler staat ingeschreven.

Meer informatie over het apostilleverdrag vindt u op de Verdragensite van het ministerie van Buitenlandse Zaken.